Telefon: +385 1 6223 233;   Fax: +385 1 4004 742

Važni podaci o našoj tvrtci

URBANI PROSTOR d.o.o.  za građenje i projektiranje, trgovinu i usluge
OIB:   36989000441
MB:     02191091
Adresa:
Goranska 24/a, Veliko Polje,  10 010  Zagreb, Hrvatska
Tel:  + 385 1 6223 233
Fax:    + 385 1 4004 742

e-mail: 
urbani-prostor@urbani-prostor.hr
web: 
www.urbani-prostor.hr 

Trgovačko društvo upisano u registar:
Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080598153
Temeljni kapital:
1.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Osnivač i član društva:
DAMIR MILIŠIĆ, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
poslovni račun:
HR8723600001101944121 kod Zagrebačke banke d.d. 

 

    

 

 

 

 

Kontakti:

Goranska 24/a, Veliko Polje,
10 010 Zagreb
Hrvatska

Telefon :+ 385 1 6223 233
urbani-prostor@urbani-prostor.hr
www.urbani-prostor.hr
  
  

Gdje smo