Telefon: +385 1 6223 233;   Fax: +385 1 4004 742

URBANI PROSTOR d.o.o.


 

O nama

URBANI PROSTOR d.o.o. tvrtka je koja ujedinjuje vi?e poslovnih segmenata:

  • projektiranje zgrada visokogradnje (stambenih, turisti?kih, poslovnih, industrijskih i javnih zgrada)
  • nadzor nad izgradnjom zgrada i tehni?ko savjetovanje investitora (projektantski nadzor, stru?ni i obra?unski nadzor, usluge koordinatora I)
  • investiranje u stanogradnju i promet nekretninama.

Sa sjedi?tem u Zagrebu, tvrtka URBANI PROSTOR d.o.o. je svoj razvoj otpo?ela po?etkom 2007. godine i od tada kontinuirano djeluje do danas. Stalni razvoj i ?irenje doveli su do segmentiranja poslovanja, i to na:

  • odjel za arhitekturu, projektiranje i nadzor
  • odjel za investiranje u stanogradnju i promet nekretninama.

Zahvaljuju?i svojoj disciplinarnosti, tvrtka URBANI PROSTOR d.o.o. danas je u mogu?nosti nositi se s najzahtjevnijim projektima i to od njihova idejnog za?etka pa sve do finalnog plasmana na tr?i?te. Vode?u ulogu u projektima imaju djelatnici tvrtke URBANI PROSTOR d.o.o., stru?njaci s podru?ja arhitekture, dizajna, zgradarstva, razvoja projekata i investiranja. Visoki kriteriji primjenjuju se i kad je rije? o kooperantima tvrtke URBANI PROSTOR d.o.o., renomiranim projektantskim i izvo?a?kim tvrtkama.

Uz na?e djelatnike zaposlene u uredu u Zagrebu, ostvarena je dugogodi?nja kvalitetna suradnja sa specijaliziranim kooperantskim tvrtkama, tako da jam?imo za isporuku kompletne projektne dokumentacije u dogovorenim rokovima. Investitora pratimo od prvih razgovora i skica, preko izrade cjelokupne projektne dokumentacije potrebne za isho?enje akata za gradnju, pa do nadzora same gradnje i dovo?enja gra?evine do uporabe i pune funkcionalnosti.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak

8:00  - 16:00

Dnevni odmor

11:30  - 12:00

 


Subotom - Nedjeljom, blagdanima i praznicima

Ne radimo

Kontakti:

Goranska 24/a, Veliko Polje,
10 010 Zagreb
Hrvatska

Telefon :+ 385 1 6223 233
urbani-prostor@urbani-prostor.hr
www.urbani-prostor.hr
  
  

Facebook

Gdje smo